Laipni lūgti

Agency ARNOPATENTS

Preču zīmju, industriālo dizainparaugu un patentu aizsardzība

profesionāli pakalpojumi

Agency Arnopatents klientiem sniedz pakalpojumus saistībā ar preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem. Pakalpojumi ietver reģistrāciju, aizsardzību, uzturēšanu un tiesvedību. 

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus gan uzņēmumiem ar lielu portfolio, gan uzticamiem sadarbības partneriem, gan maziem uzņēmumiem.

Jūsu idejas ir vērtīgas, un vērtīgas idejas var aizsargāt 

Kas ir intelektuālais īpašums?

Intelektuālais īpašums (IP) attiecas uz prāta radīto, piemēram, izgudrojumiem, literāriem un mākslas darbiem, noformējumiem, un tirdzniecībā izmantotiem simboliem, nosaukumiem un attēliem.